O firmie

Misja

Rodzinne Inwestycje umożliwiają inwestycję w ziemię, w najdogodniejszych lokalizacjach o najwyższym potencjale wzrostu wartości. Każdy Inwestor zostaje właścicielem wybranych, starannie wyselekcjonowanych gruntów bez żadnych obciążeń, a zawarcie transakcji w formie aktu notarialnego daje gwarancję 100% bezpieczeństwa potwierdzonego księgą wieczystą. Żadna inna forma inwestowania nie łączy w tak idealny sposób wysokich zysków z bezpieczeństwem inwestycji. Działając bez pośredników, oferujemy wyłącznie własną ziemię, a za nasze działania ponosimy pełną odpowiedzialność. Po latach wytężonej pracy i zgromadzeniu wielu doświadczeń bliskie nam jest następujące stwierdzenie prezydenta Franklina D. Roosevelta: "Nieruchomości nie da się zgubić, ani ukraść, ani nie można ich komuś odebrać. Zakupione z rozsądkiem, zapłacone w całości i zarządzane z ostrożnością, są najbezpieczniejszą inwestycją na świecie".

Zespół

Rodzinne Inwestycje tworzy zespół wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w inwestycjach, nieruchomościach, prawie, finansach i zagadnieniach podatkowych, biegle władających językiem polskim, angielskim oraz niemieckim. Dzięki naszemu know-how wszystkie tereny zostały starannie wyselekcjonowane, zweryfikowane, nie posiadają wad technicznych ani prawnych. Nasz profesjonalizm jest kluczem do sukcesu i umożliwia Inwestorowi osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków.

Profil inwestycyjny

Inwestycje w grunt charakteryzują się wysokimi zyskami dzięki:

  • naturalnemu wzrostowi cen,
  • możliwości dokonania podziału i uzbrojenia terenu,
  • potencjalnemu wzrostowi cen związanemu z inwestycjami realizowanymi w danym regionie, takimi jak budowa dróg, sieci wodociągowych oraz kanalizacji, budowa hoteli, osiedli domów jednorodzinnych, przystani jachtowych, pól golfowych itp.

Korzyści Inwestora

100% bezpieczeństwa dzięki transakcji w formie aktu notarialnego oraz księdze wieczystej dla każdej nieruchomości.

Lokalizacja - właściwy wybór lokalizacji przyczynia się do maksymalizacji wartości i gwarantuje możliwość przyszłego zbycia w relatywnie krótkim czasie.

Staranna selekcja kluczem do sukcesu. Lokalizacja mediów, obecna i planowana infrastruktura drogowa, klasy bonitacyjne ziemi, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, przestrzennego gminy, przeznaczenie gruntu zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, bądź też stan prawny danego gruntu - to tylko wybrane aspekty, które każdorazowo analizujemy.

Tarcza antyinflacyjna - ziemia to najlepsze zabezpieczenie przed inflacją.

Ograniczone zasoby ziemi – zapewniają wysokie stopy zwrotu z inwestycji.

Bezpieczeństwo finansowe rodziny - swoboda finansowa dzięki możliwości zbycia części posiadanego gruntu.

Finansowanie - kompleksowa obsługa. Kredyty na zakup nieruchomości do 100% wartości.

Prawo i podatki - na każdym etapie współpracy zapewniamy doradztwo.

Rabaty oraz dogodne terminy płatności - oferta „skrojona na miarę”.

Rodzinny Program Inwestycyjny - komfort i wygoda przy jednoczesnej optymalizacji zysku.

Rodzinny Program Inwestycyjny

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy Rodzinny Program Inwestycyjny (RPI), który zapewnia Inwestorom komfort i wygodę przy jednoczesnej optymalizacji zysków. Podejmując decyzję o inwestycji w grunt, możecie Państwo rozważyć przystąpienie do wspomnianego programu, funkcjonującego opcjonalnie. Naszym celem jest zapewnienie Państwu pełnego komfortu poprzez podjęcie działań związanych z utrzymaniem gruntu w stanie, zapewniającym stały wzrost wartości i gwarantującym jednocześnie zbycie w mozliwie najwyższych cenach.

W ramach programu RPI zobowiązujemy się do udziału w procesie przyszłego zbycia gruntu, dzięki czemu każdy Inwestor ma gwarancję, iż realizacja zysków nastąpi w profesjonalny sposób. Te usługi do czasu zbycia gruntu przez Inwestora świadczymy nieodpłatnie. Po zakończeniu transakcji i otrzymaniu przez Inwestora przelewu środków na konto, pobieramy nasze honorarium będące niewielką częścią zysku Inwestora.