public.click-to-unlock-map

Biuro

ul. Kolejowa 47 A lok. U1
01-210 Warszawa
pon.-pt. 10.00-18.00

Kontakt dla mediów

Zarządzanie

Maciej Kawecki
Prezes Zarządu

Departament Marketingu

Jakub Węglarski
Dyrektor Marketingu

Krzysztof Kuberski
Event Manager

Departament Księgowości

Tadeusz Szczupaczyński - Dotryw
Główny Księgowy 

Natalia Kachniarz
Księgowa

Departament Inwestycji i Rozwoju

Dariusz Seges 
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

Justyna Gadomska 
Asystentka

Departament Administracji

Violetta Kreczman
Sekretariat 

Beata Łobacz
Sekretariat

Paweł Kowalczyk 
Technik, Zaopatrzeniowie

 

Departament Inwestycji

Błażej Kazimieczyk
Warszawa 

Mariusz Cebulski
Radom

 

Piotr Kubera
Warszawa 

Marcin Kucharski
Warszawa 

 

Maciej Truskolaski
Kraków, Katowice

Krzysztof Grudniak
Gdańsk

Napisz do nas!

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)
 2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1, Warszawa
Strona wykorzystuje „pliki cookies”, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ze zgadzasz się na ich użycie.