Aktualności
11-12-2022

Budujemy drogi wewnętrzne w osadzie nad Jeziorem Jagodne (1)

Pogoda sprzyja, więc możemy kontynuować prace związane z budową ostatniego elementu objętego zakresem działań w ramach przewidzianego zagospodarowania terenu, czyli sieci dróg wewnętrznych. Obecnie wyznaczyliśmy przebieg dróg, położyliśmy już geowłókninę oraz systematycznie układamy kolejne warstwy drogi szutrowej.

Prace będą postępować, a dokumentacja fotograficzna działek przestawia stan na drugą połowę listopada.