Aktualności
06-07-2022

Rozwija się sieć wodociągowa w osadzie nad Jeziorem Gawlik

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu osady nad jeziorem Gawlik. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy o robotach budowlanych, polegających na wykonaniu sieci wodociągowej w dniu 20 maja br., rozpoczęte zostały prace. W pierwszym etapie wytyczony został geodezyjny przebieg trasy sieci wodociągowej, a następnie wykonawca przystąpił do realizacji. Zaawansowanie prac osiągnęło obecnie poziom 90%.

Po wykonaniu ostatnich wpięć i badań, zweryfikowaniu jakości prac i skompletowaniu dokumentacji odbiorowej, instalacja zostanie zgłoszona do odpowiednich instytucji, aby wyraziły zgodę na dopuszczenie sieci do użytkowania, a następnie złożymy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ponadto zostały podpisane umowy na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych z operatorem energetycznym PGE.