Aktualności
07-07-2023

Trwają przygotowania do budowy sieci wodociągowej w Osadzie nad jeziorem Kiersztanowskim

Pod koniec maja w Starostwie Mrągowskim został złożony wniosek o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę sieci wodociągowej na terenie Osady nad jeziorem Kiersztanowskim.

Po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji zaprosimy potencjalnych wykonawców do złożenia ofert cenowych. Po dogłębnej analizie zostanie wyłoniony wykonawca, z którym zostanie ustalony harmonogram oraz zakres niezbędnych prac. Wkrótce poinformujemy o kolejnych etapach rozwoju inwestycji