Aktualności
08-12-2022

Zaawansowanie koordynacji prac osady nad Jeziorem Kiersztanowskim

W ostatnim czasie zakończyliśmy prace związane z koordynacją budowy elementów pierwszego etapu zagospodarowania terenu osady.

W skład terenu wchodziło:
- uzyskanie pozwolenia na budowę pomostu
- budowa pomostu drewnianego
- budowa podstawy pod altanę grillową na terenie wspólnej plaży
- dostawa i montaż altany grillowej na terenie wspólnej plaży
- budowa podstawy pod altanę na terenie rekreacyjnym osady
- dostawa i montaż altany grillowej na terenie rekreacyjnym osady
- budowa strefy bezpiecznej placu zabaw
- dostawa i montaż certyfikowanego placu zabaw
- budowa boiska do siatkówki
- podpisanie umowy na przyłączenie się do sieci dystrybucyjnej.

Kolejnym etapem rozwoju inwestycji i zagospodarowania terenu osady nad Jeziorem Kiersztanowskim jest wykonanie sieci wodociągowej.

Obecnie dokumentacja projektowa jest na ukończeniu i planowane uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę sieci wodociągowej ustalono na dzień 30 stycznia 2023 roku.

Po uzyskaniu decyzji niezwłocznie przystąpimy do wysłania zapytania ofertowego w celu zebrania ofert wykonawczych z od wykonawców.