Osada Harsz

Charakterystyka Osady

Lokalizacja osady

Zabytki
Gastronomia
Rekreacja i rozrywka
Hotel
Atrakcje dla dzieci
Infrastruktura sportowa
Stok narciarski
Pole golfowe
Marina
Jezioro
Plaża
Szlak WJM
Click to unlock the map

Mapa 360

Mapa terenu

Nr
Numer działki
Powierzchnia m2
Status
Nr
51/30
Numer działki
51/30
Powierzchnia m2
2346 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/31
Numer działki
51/31
Powierzchnia m2
2090 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/32
Numer działki
51/32
Powierzchnia m2
1937 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/33
Numer działki
51/33
Powierzchnia m2
1784 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/34
Numer działki
51/34
Powierzchnia m2
1632 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/35
Numer działki
51/35
Powierzchnia m2
1592 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/36
Numer działki
51/36
Powierzchnia m2
1792 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/37
Numer działki
51/37
Powierzchnia m2
1709 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/38
Numer działki
51/38
Powierzchnia m2
1541 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/39
Numer działki
51/39
Powierzchnia m2
1512 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/40
Numer działki
51/40
Powierzchnia m2
1504 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/41
Numer działki
51/41
Powierzchnia m2
1507 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/42
Numer działki
51/42
Powierzchnia m2
1809 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/43
Numer działki
51/43
Powierzchnia m2
1826 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/44
Numer działki
51/44
Powierzchnia m2
1826 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/45
Numer działki
51/45
Powierzchnia m2
4942 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/46
Numer działki
51/46
Powierzchnia m2
3005 m2
Status
Sprzedane
Nr
51/47
Numer działki
51/47
Powierzchnia m2
3011 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/1
Numer działki
50/1
Powierzchnia m2
2681 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/2
Numer działki
50/2
Powierzchnia m2
2584 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/3
Numer działki
50/3
Powierzchnia m2
2742 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/4
Numer działki
50/4
Powierzchnia m2
2899 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/5
Numer działki
50/5
Powierzchnia m2
3058 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/6
Numer działki
50/6
Powierzchnia m2
3210 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/7
Numer działki
50/7
Powierzchnia m2
1519 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/8
Numer działki
50/8
Powierzchnia m2
1508 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/9
Numer działki
50/9
Powierzchnia m2
1534 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/10
Numer działki
50/10
Powierzchnia m2
1801 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/11
Numer działki
50/11
Powierzchnia m2
1898 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/12
Numer działki
50/12
Powierzchnia m2
3793 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/13
Numer działki
50/13
Powierzchnia m2
4902 m2
Status
Sprzedane
Nr
50/14
Numer działki
50/14
Powierzchnia m2
3881 m2
Status
Dostępne
Nr
50/15
Numer działki
50/15
Powierzchnia m2
5094 m2
Status
Rezerwacja

Napisz do nas!

  
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)
 2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1, Warszawa