Osada Lewałd Wielki

Charakterystyka Osady

Lokalizacja osady

Zabytki
Gastronomia
Rekreacja i rozrywka
Hotel
Atrakcje dla dzieci
Infrastruktura sportowa
Stok narciarski
Pole golfowe
Marina
Jezioro
Plaża
Szlak WJM
Click to unlock the map

Mapa terenu

Nr
Numer działki
Powierzchnia m2
Status
Nr
220/136
Numer działki
220/136
Powierzchnia m2
3077 m2
Status
Dostępne
Nr
220/137
Numer działki
220/137
Powierzchnia m2
2809 m2
Status
Dostępne
Nr
220/138
Numer działki
220/138
Powierzchnia m2
3324 m2
Status
Dostępne
Nr
220/139
Numer działki
220/139
Powierzchnia m2
2373 m2
Status
Rezerwacja
Nr
220/140
Numer działki
220/140
Powierzchnia m2
2490 m2
Status
Dostępne
Nr
220/141
Numer działki
220/141
Powierzchnia m2
2820 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/142
Numer działki
220/142
Powierzchnia m2
2838 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/143
Numer działki
220/143
Powierzchnia m2
3981 m2
Status
Dostępne
Nr
220/144
Numer działki
220/144
Powierzchnia m2
3582 m2
Status
Dostępne
Nr
220/145
Numer działki
220/145
Powierzchnia m2
3584 m2
Status
Rezerwacja
Nr
220/146
Numer działki
220/146
Powierzchnia m2
4347 m2
Status
Rezerwacja
Nr
220/147
Numer działki
220/147
Powierzchnia m2
2915 m2
Status
Dostępne
Nr
220/148
Numer działki
220/148
Powierzchnia m2
3190 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/149
Numer działki
220/149
Powierzchnia m2
3082 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/150
Numer działki
220/150
Powierzchnia m2
3289 m2
Status
Dostępne
Nr
220/151
Numer działki
220/151
Powierzchnia m2
3378 m2
Status
Dostępne
Nr
220/152
Numer działki
220/152
Powierzchnia m2
5264 m2
Status
Dostępne
Nr
220/153
Numer działki
220/153
Powierzchnia m2
2776 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/154
Numer działki
220/154
Powierzchnia m2
2855 m2
Status
Dostępne
Nr
220/155
Numer działki
220/155
Powierzchnia m2
2906 m2
Status
Dostępne
Nr
220/156
Numer działki
220/156
Powierzchnia m2
2100 m2
Status
Dostępne
Nr
220/157
Numer działki
220/157
Powierzchnia m2
2961 m2
Status
Dostępne
Nr
220/158
Numer działki
220/158
Powierzchnia m2
3213 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/159
Numer działki
220/159
Powierzchnia m2
3942 m2
Status
Dostępne
Nr
220/160
Numer działki
220/160
Powierzchnia m2
2807 m2
Status
Dostępne
Nr
220/161
Numer działki
220/161
Powierzchnia m2
4819 m2
Status
Dostępne
Nr
220/162
Numer działki
220/162
Powierzchnia m2
3713 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/163
Numer działki
220/163
Powierzchnia m2
2109 m2
Status
Dostępne
Nr
220/164
Numer działki
220/164
Powierzchnia m2
2723 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/165
Numer działki
220/165
Powierzchnia m2
2805 m2
Status
Dostępne
Nr
220/166
Numer działki
220/166
Powierzchnia m2
3005 m2
Status
Dostępne
Nr
220/167
Numer działki
220/167
Powierzchnia m2
2442 m2
Status
Dostępne
Nr
220/168
Numer działki
220/168
Powierzchnia m2
2279 m2
Status
Dostępne
Nr
220/169
Numer działki
220/169
Powierzchnia m2
4121 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/170
Numer działki
220/170
Powierzchnia m2
2431 m2
Status
Dostępne
Nr
220/171
Numer działki
220/171
Powierzchnia m2
2475 m2
Status
Sprzedane
Nr
220/172
Numer działki
220/172
Powierzchnia m2
16212 m2
Status
Dostępne
Nr
220/173
Numer działki
220/173
Powierzchnia m2
8162 m2
Status
Dostępne

Napisz do nas!

  
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)
 2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1, Warszawa