Osada nad jeziorem Kiersztanowskim

Charakterystyka Osady

Lokalizacja osady

Zabytki
Zabytki
Gastronomia
Gastronomia
Rekreacja i rozrywka
Rekreacja i rozrywka
Hotel
Hotel
Atrakcje dla dzieci
Atrakcje dla dzieci
Infrastruktura sportowa
Infrastruktura sportowa
Stok narciarski
Stok narciarski
Pole golfowe
Pole golfowe
Marina
Marina
Jezioro
Jezioro
Plaża
Plaża
Szlak WJM
Szlak WJM
Click to unlock the map

Mapa terenu

Nr
Numer działki
Powierzchnia m2
Status
Nr
4/3
Numer działki
4/3
Powierzchnia m2
6956 m2
Status
Dostępne
Nr
4/4
Numer działki
4/4
Powierzchnia m2
3028 m2
Status
Dostępne
Nr
5/8
Numer działki
5/8
Powierzchnia m2
5745 m2
Status
Dostępne
Nr
5/9
Numer działki
5/9
Powierzchnia m2
4801 m2
Status
Dostępne
Nr
5/10
Numer działki
5/10
Powierzchnia m2
5596 m2
Status
Dostępne
Nr
5/11
Numer działki
5/11
Powierzchnia m2
13434 m2
Status
Dostępne
Nr
5/12
Numer działki
5/12
Powierzchnia m2
13012 m2
Status
Sprzedane
Nr
5/14
Numer działki
5/14
Powierzchnia m2
19896 m2
Status
Sprzedane
Nr
25/2
Numer działki
25/2
Powierzchnia m2
10847 m2
Status
Dostępne
Nr
26/4
Numer działki
26/4
Powierzchnia m2
1389 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/5
Numer działki
26/5
Powierzchnia m2
1149 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/6
Numer działki
26/6
Powierzchnia m2
1109 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/7
Numer działki
26/7
Powierzchnia m2
1065 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/8
Numer działki
26/8
Powierzchnia m2
1025 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/9
Numer działki
26/9
Powierzchnia m2
1082 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/10
Numer działki
26/10
Powierzchnia m2
2504 m2
Status
Dostępne
Nr
26/11
Numer działki
26/11
Powierzchnia m2
1204 m2
Status
Dostępne
Nr
26/16
Numer działki
26/16
Powierzchnia m2
1031 m2
Status
Dostępne
Nr
26/17
Numer działki
26/17
Powierzchnia m2
1141 m2
Status
Dostępne
Nr
26/18
Numer działki
26/18
Powierzchnia m2
1335 m2
Status
Dostępne
Nr
26/19
Numer działki
26/19
Powierzchnia m2
1018 m2
Status
Dostępne
Nr
26/21
Numer działki
26/21
Powierzchnia m2
1012 m2
Status
Dostępne
Nr
26/22
Numer działki
26/22
Powierzchnia m2
1277 m2
Status
Dostępne
Nr
26/23
Numer działki
26/23
Powierzchnia m2
1021 m2
Status
Dostępne
Nr
26/24
Numer działki
26/24
Powierzchnia m2
1008 m2
Status
Dostępne
Nr
26/25
Numer działki
26/25
Powierzchnia m2
1076 m2
Status
Dostępne
Nr
313/16
Numer działki
313/16
Powierzchnia m2
1112 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/17
Numer działki
313/17
Powierzchnia m2
1076 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/18
Numer działki
313/18
Powierzchnia m2
1031 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/19
Numer działki
313/19
Powierzchnia m2
1207 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/20
Numer działki
313/20
Powierzchnia m2
1090 m2
Status
Dostępne
Nr
313/21
Numer działki
313/21
Powierzchnia m2
1228 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/22
Numer działki
313/22
Powierzchnia m2
1043 m2
Status
Dostępne
Nr
313/23
Numer działki
313/23
Powierzchnia m2
1338 m2
Status
Dostępne
Nr
313/24
Numer działki
313/24
Powierzchnia m2
1123 m2
Status
Dostępne
Nr
313/26
Numer działki
313/26
Powierzchnia m2
1798 m2
Status
Dostępne
Nr
313/27
Numer działki
313/27
Powierzchnia m2
1201 m2
Status
Dostępne
Nr
313/28
Numer działki
313/28
Powierzchnia m2
1202 m2
Status
Dostępne
Nr
313/29
Numer działki
313/29
Powierzchnia m2
1196 m2
Status
Dostępne
Nr
313/30
Numer działki
313/30
Powierzchnia m2
1033 m2
Status
Dostępne
Nr
313/31
Numer działki
313/31
Powierzchnia m2
1027 m2
Status
Dostępne
Nr
313/32
Numer działki
313/32
Powierzchnia m2
1046 m2
Status
Dostępne
Nr
313/33
Numer działki
313/33
Powierzchnia m2
1036 m2
Status
Dostępne
Nr
313/34
Numer działki
313/34
Powierzchnia m2
1037 m2
Status
Dostępne
Nr
313/35
Numer działki
313/35
Powierzchnia m2
1043 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/36
Numer działki
313/36
Powierzchnia m2
1077 m2
Status
Dostępne
Nr
313/37
Numer działki
313/37
Powierzchnia m2
3912 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/38
Numer działki
313/38
Powierzchnia m2
1681 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/39
Numer działki
313/39
Powierzchnia m2
1293 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/40
Numer działki
313/40
Powierzchnia m2
1185 m2
Status
Dostępne
Nr
313/41
Numer działki
313/41
Powierzchnia m2
1752 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/46
Numer działki
313/46
Powierzchnia m2
1200 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/47
Numer działki
313/47
Powierzchnia m2
1340 m2
Status
Dostępne
Nr
313/48
Numer działki
313/48
Powierzchnia m2
1095 m2
Status
Dostępne
Nr
313/49
Numer działki
313/49
Powierzchnia m2
1229 m2
Status
Dostępne
Nr
313/50
Numer działki
313/50
Powierzchnia m2
1219 m2
Status
Dostępne
Nr
313/51
Numer działki
313/51
Powierzchnia m2
1203 m2
Status
Dostępne
Nr
313/52
Numer działki
313/52
Powierzchnia m2
1170 m2
Status
Dostępne
Nr
313/53
Numer działki
313/53
Powierzchnia m2
1243 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/54
Numer działki
313/54
Powierzchnia m2
1420 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/55
Numer działki
313/55
Powierzchnia m2
1291 m2
Status
Dostępne
Nr
313/56
Numer działki
313/56
Powierzchnia m2
1057 m2
Status
Dostępne
Nr
313/57
Numer działki
313/57
Powierzchnia m2
1020 m2
Status
Dostępne
Nr
313/58
Numer działki
313/58
Powierzchnia m2
1102 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/59
Numer działki
313/59
Powierzchnia m2
1151 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/60
Numer działki
313/60
Powierzchnia m2
1304 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/61
Numer działki
313/61
Powierzchnia m2
1450 m2
Status
Dostępne
Nr
313/62
Numer działki
313/62
Powierzchnia m2
1815 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/63
Numer działki
313/63
Powierzchnia m2
1276 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/64
Numer działki
313/64
Powierzchnia m2
1253 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/65
Numer działki
313/65
Powierzchnia m2
1424 m2
Status
Dostępne
Nr
313/66
Numer działki
313/66
Powierzchnia m2
1465 m2
Status
Dostępne
Nr
313/67
Numer działki
313/67
Powierzchnia m2
1122 m2
Status
Dostępne
Nr
313/68
Numer działki
313/68
Powierzchnia m2
1082 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/71
Numer działki
313/71
Powierzchnia m2
2480 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/72
Numer działki
313/72
Powierzchnia m2
1008 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/74
Numer działki
313/74
Powierzchnia m2
1129 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/75
Numer działki
313/75
Powierzchnia m2
2405 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/76
Numer działki
313/76
Powierzchnia m2
7313 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/77
Numer działki
313/77
Powierzchnia m2
8247 m2
Status
Dostępne
Nr
313/78
Numer działki
313/78
Powierzchnia m2
9690 m2
Status
Dostępne

Napisz do nas!

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)
 2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1, Warszawa
Strona wykorzystuje „pliki cookies”, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ze zgadzasz się na ich użycie.