Osada nad jeziorem Kiersztanowskim

Charakterystyka Osady

Lokalizacja osady

Zabytki
Gastronomia
Rekreacja i rozrywka
Hotel
Atrakcje dla dzieci
Infrastruktura sportowa
Stok narciarski
Pole golfowe
Marina
Jezioro
Plaża
Szlak WJM
Click to unlock the map

Mapa terenu

Nr
Numer działki
Powierzchnia m2
Status
Nr
4/3
Numer działki
4/3
Powierzchnia m2
6956 m2
Status
Sprzedane
Nr
4/4
Numer działki
4/4
Powierzchnia m2
3028 m2
Status
Sprzedane
Nr
5/8
Numer działki
5/8
Powierzchnia m2
5745 m2
Status
Sprzedane
Nr
5/9
Numer działki
5/9
Powierzchnia m2
4801 m2
Status
Sprzedane
Nr
5/10
Numer działki
5/10
Powierzchnia m2
5596 m2
Status
Sprzedane
Nr
5/11
Numer działki
5/11
Powierzchnia m2
13434 m2
Status
Sprzedane
Nr
5/12
Numer działki
5/12
Powierzchnia m2
13012 m2
Status
Sprzedane
Nr
5/14
Numer działki
5/14
Powierzchnia m2
19896 m2
Status
Sprzedane
Nr
25/2
Numer działki
25/2
Powierzchnia m2
10847 m2
Status
Dostępne
Nr
26/4
Numer działki
26/4
Powierzchnia m2
1389 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/5
Numer działki
26/5
Powierzchnia m2
1149 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/6
Numer działki
26/6
Powierzchnia m2
1109 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/7
Numer działki
26/7
Powierzchnia m2
1065 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/8
Numer działki
26/8
Powierzchnia m2
1025 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/9
Numer działki
26/9
Powierzchnia m2
1082 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/10
Numer działki
26/10
Powierzchnia m2
2504 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/11
Numer działki
26/11
Powierzchnia m2
1204 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/16
Numer działki
26/16
Powierzchnia m2
1031 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/17
Numer działki
26/17
Powierzchnia m2
1141 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/18
Numer działki
26/18
Powierzchnia m2
1335 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/19
Numer działki
26/19
Powierzchnia m2
1018 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/21
Numer działki
26/21
Powierzchnia m2
1012 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/22
Numer działki
26/22
Powierzchnia m2
1277 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/23
Numer działki
26/23
Powierzchnia m2
1021 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/24
Numer działki
26/24
Powierzchnia m2
1008 m2
Status
Sprzedane
Nr
26/25
Numer działki
26/25
Powierzchnia m2
1076 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/16
Numer działki
313/16
Powierzchnia m2
1112 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/17
Numer działki
313/17
Powierzchnia m2
1076 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/18
Numer działki
313/18
Powierzchnia m2
1031 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/19
Numer działki
313/19
Powierzchnia m2
1207 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/20
Numer działki
313/20
Powierzchnia m2
1090 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/21
Numer działki
313/21
Powierzchnia m2
1228 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/22
Numer działki
313/22
Powierzchnia m2
1043 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/23
Numer działki
313/23
Powierzchnia m2
1338 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/24
Numer działki
313/24
Powierzchnia m2
1123 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/26
Numer działki
313/26
Powierzchnia m2
1798 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/27
Numer działki
313/27
Powierzchnia m2
1201 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/28
Numer działki
313/28
Powierzchnia m2
1202 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/29
Numer działki
313/29
Powierzchnia m2
1196 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/30
Numer działki
313/30
Powierzchnia m2
1033 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/31
Numer działki
313/31
Powierzchnia m2
1027 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/32
Numer działki
313/32
Powierzchnia m2
1046 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/33
Numer działki
313/33
Powierzchnia m2
1036 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/34
Numer działki
313/34
Powierzchnia m2
1037 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/35
Numer działki
313/35
Powierzchnia m2
1043 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/36
Numer działki
313/36
Powierzchnia m2
1077 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/37
Numer działki
313/37
Powierzchnia m2
3912 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/38
Numer działki
313/38
Powierzchnia m2
1681 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/39
Numer działki
313/39
Powierzchnia m2
1293 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/40
Numer działki
313/40
Powierzchnia m2
1185 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/41
Numer działki
313/41
Powierzchnia m2
1752 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/46
Numer działki
313/46
Powierzchnia m2
1200 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/47
Numer działki
313/47
Powierzchnia m2
1340 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/48
Numer działki
313/48
Powierzchnia m2
1095 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/49
Numer działki
313/49
Powierzchnia m2
1229 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/50
Numer działki
313/50
Powierzchnia m2
1219 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/51
Numer działki
313/51
Powierzchnia m2
1203 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/52
Numer działki
313/52
Powierzchnia m2
1170 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/53
Numer działki
313/53
Powierzchnia m2
1243 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/54
Numer działki
313/54
Powierzchnia m2
1420 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/55
Numer działki
313/55
Powierzchnia m2
1291 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/56
Numer działki
313/56
Powierzchnia m2
1057 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/57
Numer działki
313/57
Powierzchnia m2
1020 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/58
Numer działki
313/58
Powierzchnia m2
1102 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/59
Numer działki
313/59
Powierzchnia m2
1151 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/60
Numer działki
313/60
Powierzchnia m2
1304 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/61
Numer działki
313/61
Powierzchnia m2
1450 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/62
Numer działki
313/62
Powierzchnia m2
1815 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/63
Numer działki
313/63
Powierzchnia m2
1276 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/64
Numer działki
313/64
Powierzchnia m2
1253 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/65
Numer działki
313/65
Powierzchnia m2
1424 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/66
Numer działki
313/66
Powierzchnia m2
1465 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/67
Numer działki
313/67
Powierzchnia m2
1122 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/68
Numer działki
313/68
Powierzchnia m2
1082 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/71
Numer działki
313/71
Powierzchnia m2
2480 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/72
Numer działki
313/72
Powierzchnia m2
1008 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/74
Numer działki
313/74
Powierzchnia m2
1129 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/75
Numer działki
313/75
Powierzchnia m2
2405 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/76
Numer działki
313/76
Powierzchnia m2
7313 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/77
Numer działki
313/77
Powierzchnia m2
8247 m2
Status
Sprzedane
Nr
313/78
Numer działki
313/78
Powierzchnia m2
9690 m2
Status
Sprzedane

Napisz do nas!

  
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)
 2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1, Warszawa