Osada nad jeziorem Plusznym

Charakterystyka Osady

Lokalizacja osady

Zabytki
Gastronomia
Rekreacja i rozrywka
Hotel
Atrakcje dla dzieci
Infrastruktura sportowa
Stok narciarski
Pole golfowe
Marina
Jezioro
Plaża
Szlak WJM
Click to unlock the map

Mapa terenu

Nr
Numer działki
Powierzchnia m2
Status
Nr
415
Numer działki
415
Powierzchnia m2
2625 m2
Status
Dostępne
Nr
416
Numer działki
416
Powierzchnia m2
1533 m2
Status
Dostępne
Nr
417
Numer działki
417
Powierzchnia m2
1501 m2
Status
Sprzedane
Nr
418
Numer działki
418
Powierzchnia m2
1512 m2
Status
Dostępne
Nr
419
Numer działki
419
Powierzchnia m2
1510 m2
Status
Sprzedane
Nr
420
Numer działki
420
Powierzchnia m2
1573 m2
Status
Dostępne
Nr
421
Numer działki
421
Powierzchnia m2
1628 m2
Status
Dostępne
Nr
423
Numer działki
423
Powierzchnia m2
1558 m2
Status
Dostępne
Nr
424
Numer działki
424
Powierzchnia m2
1571 m2
Status
Dostępne
Nr
425
Numer działki
425
Powierzchnia m2
1600 m2
Status
Dostępne
Nr
426
Numer działki
426
Powierzchnia m2
1500 m2
Status
Dostępne
Nr
427
Numer działki
427
Powierzchnia m2
1500 m2
Status
Sprzedane
Nr
428
Numer działki
428
Powierzchnia m2
1500 m2
Status
Dostępne
Nr
429
Numer działki
429
Powierzchnia m2
1500 m2
Status
Dostępne
Nr
430
Numer działki
430
Powierzchnia m2
2043 m2
Status
Sprzedane
Nr
431
Numer działki
431
Powierzchnia m2
1865 m2
Status
Dostępne
Nr
432
Numer działki
432
Powierzchnia m2
4290 m2
Status
Dostępne
Nr
434
Numer działki
434
Powierzchnia m2
1533 m2
Status
Dostępne
Nr
435
Numer działki
435
Powierzchnia m2
1725 m2
Status
Dostępne
Nr
436
Numer działki
436
Powierzchnia m2
1503 m2
Status
Dostępne
Nr
437
Numer działki
437
Powierzchnia m2
1626 m2
Status
Dostępne
Nr
438
Numer działki
438
Powierzchnia m2
1501 m2
Status
Dostępne
Nr
439
Numer działki
439
Powierzchnia m2
1619 m2
Status
Dostępne
Nr
440
Numer działki
440
Powierzchnia m2
1500 m2
Status
Rezerwacja
Nr
441
Numer działki
441
Powierzchnia m2
1524 m2
Status
Sprzedane
Nr
442
Numer działki
442
Powierzchnia m2
1511 m2
Status
Sprzedane
Nr
443
Numer działki
443
Powierzchnia m2
1516 m2
Status
Rezerwacja
Nr
444
Numer działki
444
Powierzchnia m2
1566 m2
Status
Rezerwacja
Nr
445
Numer działki
445
Powierzchnia m2
1518 m2
Status
Dostępne
Nr
446
Numer działki
446
Powierzchnia m2
1532 m2
Status
Dostępne
Nr
447
Numer działki
447
Powierzchnia m2
1527 m2
Status
Dostępne
Nr
448
Numer działki
448
Powierzchnia m2
1820 m2
Status
Dostępne
Nr
449
Numer działki
449
Powierzchnia m2
1754 m2
Status
Dostępne
Nr
452
Numer działki
452
Powierzchnia m2
1794 m2
Status
Dostępne
Nr
453
Numer działki
453
Powierzchnia m2
1561 m2
Status
Dostępne
Nr
454
Numer działki
454
Powierzchnia m2
1502 m2
Status
Dostępne
Nr
455
Numer działki
455
Powierzchnia m2
1881 m2
Status
Dostępne
Nr
456
Numer działki
456
Powierzchnia m2
1582 m2
Status
Dostępne
Nr
457
Numer działki
457
Powierzchnia m2
1517 m2
Status
Dostępne
Nr
458
Numer działki
458
Powierzchnia m2
1675 m2
Status
Dostępne
Nr
459
Numer działki
459
Powierzchnia m2
1715 m2
Status
Dostępne
Nr
460
Numer działki
460
Powierzchnia m2
1663 m2
Status
Dostępne
Nr
461
Numer działki
461
Powierzchnia m2
1594 m2
Status
Dostępne

Napisz do nas!

  
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)
 2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1, Warszawa