Osada nad jeziorem Pozezdrze II

Charakterystyka Osady

Lokalizacja osady

Zabytki
Gastronomia
Rekreacja i rozrywka
Hotel
Atrakcje dla dzieci
Infrastruktura sportowa
Stok narciarski
Pole golfowe
Marina
Jezioro
Plaża
Szlak WJM
Click to unlock the map

Mapa terenu

Nr
Numer działki
Powierzchnia m2
Status
Nr
318
Numer działki
318
Powierzchnia m2
4366 m2
Status
Sprzedane
Nr
319
Numer działki
319
Powierzchnia m2
5063 m2
Status
Sprzedane
Nr
320
Numer działki
320
Powierzchnia m2
4897 m2
Status
Sprzedane
Nr
321
Numer działki
321
Powierzchnia m2
3649 m2
Status
Sprzedane
Nr
322
Numer działki
322
Powierzchnia m2
6377 m2
Status
Sprzedane
Nr
323
Numer działki
323
Powierzchnia m2
4474 m2
Status
Sprzedane
Nr
324
Numer działki
324
Powierzchnia m2
4365 m2
Status
Sprzedane
Nr
325
Numer działki
325
Powierzchnia m2
3483 m2
Status
Sprzedane
Nr
326
Numer działki
326
Powierzchnia m2
3076 m2
Status
Sprzedane
Nr
327
Numer działki
327
Powierzchnia m2
2936 m2
Status
Sprzedane
Nr
328
Numer działki
328
Powierzchnia m2
5119 m2
Status
Sprzedane
Nr
329
Numer działki
329
Powierzchnia m2
6371 m2
Status
Sprzedane
Nr
330
Numer działki
330
Powierzchnia m2
6378 m2
Status
Sprzedane
Nr
331
Numer działki
331
Powierzchnia m2
6583 m2
Status
Sprzedane
Nr
332
Numer działki
332
Powierzchnia m2
4426 m2
Status
Sprzedane
Nr
333
Numer działki
333
Powierzchnia m2
2080 m2
Status
Sprzedane
Nr
334
Numer działki
334
Powierzchnia m2
2232 m2
Status
Sprzedane
Nr
335
Numer działki
335
Powierzchnia m2
3452 m2
Status
Sprzedane
Nr
336
Numer działki
336
Powierzchnia m2
3169 m2
Status
Sprzedane
Nr
337
Numer działki
337
Powierzchnia m2
3037 m2
Status
Sprzedane
Nr
339
Numer działki
339
Powierzchnia m2
3348 m2
Status
Sprzedane
Nr
340
Numer działki
340
Powierzchnia m2
4253 m2
Status
Rezerwacja
Nr
341
Numer działki
341
Powierzchnia m2
3526 m2
Status
Sprzedane
Nr
342
Numer działki
342
Powierzchnia m2
3698 m2
Status
Sprzedane
Nr
343
Numer działki
343
Powierzchnia m2
3411 m2
Status
Sprzedane
Nr
344
Numer działki
344
Powierzchnia m2
2937 m2
Status
Sprzedane
Nr
345
Numer działki
345
Powierzchnia m2
3152 m2
Status
Sprzedane
Nr
346
Numer działki
346
Powierzchnia m2
2800 m2
Status
Sprzedane
Nr
347
Numer działki
347
Powierzchnia m2
2255 m2
Status
Sprzedane
Nr
44/8
Numer działki
44/8
Powierzchnia m2
1836 m2
Status
Sprzedane
Nr
44/9
Numer działki
44/9
Powierzchnia m2
2232 m2
Status
Sprzedane
Nr
622
Numer działki
622
Powierzchnia m2
6921 m2
Status
Sprzedane
Nr
623
Numer działki
623
Powierzchnia m2
6485 m2
Status
Sprzedane
Nr
624
Numer działki
624
Powierzchnia m2
5393 m2
Status
Sprzedane
Nr
625
Numer działki
625
Powierzchnia m2
5087 m2
Status
Sprzedane
Nr
626
Numer działki
626
Powierzchnia m2
5077 m2
Status
Sprzedane
Nr
462
Numer działki
462
Powierzchnia m2
4625 m2
Status
Sprzedane

Napisz do nas!

  
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)
 2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1, Warszawa