Osada nad jeziorem Roś

Charakterystyka Osady

Lokalizacja osady

Zabytki
Gastronomia
Rekreacja i rozrywka
Hotel
Atrakcje dla dzieci
Infrastruktura sportowa
Stok narciarski
Pole golfowe
Marina
Jezioro
Plaża
Szlak WJM
Click to unlock the map

Mapa terenu

Nr
Numer działki
Powierzchnia m2
Status
Nr
1
Numer działki
14/82
Powierzchnia m2
1546 m2
Status
Sprzedane
Nr
2
Numer działki
14/83
Powierzchnia m2
1512 m2
Status
Sprzedane
Nr
3
Numer działki
14/84
Powierzchnia m2
1505 m2
Status
Sprzedane
Nr
4
Numer działki
14/85
Powierzchnia m2
1505 m2
Status
Sprzedane
Nr
5
Numer działki
14/86
Powierzchnia m2
1529 m2
Status
Sprzedane
Nr
6
Numer działki
14/87
Powierzchnia m2
1819 m2
Status
Sprzedane
Nr
7
Numer działki
14/88
Powierzchnia m2
2173 m2
Status
Rezerwacja
Nr
8
Numer działki
14/89
Powierzchnia m2
1506 m2
Status
Sprzedane
Nr
9
Numer działki
14/90
Powierzchnia m2
1511 m2
Status
Sprzedane
Nr
10
Numer działki
14/91
Powierzchnia m2
1506 m2
Status
Sprzedane
Nr
11
Numer działki
14/92
Powierzchnia m2
1511 m2
Status
Sprzedane
Nr
12
Numer działki
14/93
Powierzchnia m2
1506 m2
Status
Sprzedane
Nr
13
Numer działki
14/94
Powierzchnia m2
1510 m2
Status
Sprzedane
Nr
14
Numer działki
14/95
Powierzchnia m2
1920 m2
Status
Sprzedane
Nr
15
Numer działki
14/96
Powierzchnia m2
1507 m2
Status
Sprzedane
Nr
16
Numer działki
14/97
Powierzchnia m2
1607 m2
Status
Sprzedane
Nr
17
Numer działki
14/98
Powierzchnia m2
1813 m2
Status
Sprzedane
Nr
18
Numer działki
14/99
Powierzchnia m2
1644 m2
Status
Sprzedane
Nr
19
Numer działki
14/100
Powierzchnia m2
1520 m2
Status
Sprzedane
Nr
20
Numer działki
14/101
Powierzchnia m2
1501 m2
Status
Sprzedane
Nr
21
Numer działki
14/102
Powierzchnia m2
1503 m2
Status
Sprzedane
Nr
22
Numer działki
14/103
Powierzchnia m2
1504 m2
Status
Sprzedane
Nr
23
Numer działki
14/104
Powierzchnia m2
1501 m2
Status
Sprzedane
Nr
24
Numer działki
14/105
Powierzchnia m2
1501 m2
Status
Sprzedane
Nr
25
Numer działki
14/106
Powierzchnia m2
1502 m2
Status
Sprzedane

Napisz do nas!

  
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)
 2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1, Warszawa