Teren inwestycyjny nad jeziorem Narie

Charakterystyka Osady

Lokalizacja osady

Zabytki
Gastronomia
Rekreacja i rozrywka
Hotel
Atrakcje dla dzieci
Infrastruktura sportowa
Stok narciarski
Pole golfowe
Marina
Jezioro
Plaża
Szlak WJM
Click to unlock the map

Mapa terenu

Nr
Numer działki
Powierzchnia m2
Status
Nr
242/1
Numer działki
242/1
Powierzchnia m2
1662 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/2
Numer działki
242/2
Powierzchnia m2
2318 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/3
Numer działki
242/3
Powierzchnia m2
4221 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/4
Numer działki
242/4
Powierzchnia m2
5269 m2
Status
Dostępne
Nr
242/5;242/6
Numer działki
242/5;242/6
Powierzchnia m2
6910 m2
Status
Dostępne
Nr
242/7
Numer działki
242/7
Powierzchnia m2
2626 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/8
Numer działki
242/8
Powierzchnia m2
1895 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/9
Numer działki
242/9
Powierzchnia m2
2095 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/10
Numer działki
242/10
Powierzchnia m2
1378 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/11
Numer działki
242/11
Powierzchnia m2
1354 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/12
Numer działki
242/12
Powierzchnia m2
1358 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/13
Numer działki
242/13
Powierzchnia m2
1351 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/14
Numer działki
242/14
Powierzchnia m2
1350 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/15
Numer działki
242/15
Powierzchnia m2
1415 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/16
Numer działki
242/16
Powierzchnia m2
1567 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/17
Numer działki
242/17
Powierzchnia m2
1900 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/18
Numer działki
242/18
Powierzchnia m2
1400 m2
Status
Sprzedane
Nr
242/19
Numer działki
242/19
Powierzchnia m2
1376 m2
Status
Sprzedane

Napisz do nas!

  
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)
 2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1, Warszawa