Oferowane grunty

Oferta

Zaprezentowane na stronie internetowej osady stanowią wyłącznie część naszej oferty. Jeśli chcieliby Państwo poznać wszystkie nasze propozycje, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci nie tylko doradzą, ale również przygotują produkt w największym stopniu odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

Grunty

  • Inwestowanie w ziemię od wielu dziesięcioleci było opłacalne, a szczególnie jest to zauważalne w ostatnich latach.
  • W okresie od wejścia Polski do Unii Europejskiej do chwili obecnej ziemia zdrożała i jej wartość stale rośnie. Dzięki ograniczonej ilości ziemi w atrakcyjnych lokalizacjach, a w szczególności na Mazurach, w okolicach Wielkich Jezior, oraz wciąż rosnącemu popytowi na nią z pewnością jej cena będzie wzrastała.
  • Mazury to perełka na skalę światową, a jak wskazują wszelkie trendy, popyt na atrakcyjnie zlokalizowane działki w pobliżu jezior, w tym na działki na Mazurach, nieustannie będzie rósł. W konsekwencji przyczyni się do ciągłego wzrostu ich wartości.
  • Popyt na mazurskie ziemie jest także stymulowany przez intensywny rozwój branży turystycznej, wzrost popularności sportów wodnych oraz znaczną poprawę uzbrojenia tych terenów w media.
  • Ziemia to skuteczna tarcza antyinflacyjna – sprawdza się jako doskonała forma lokowania kapitału w dłuższym i krótszym horyzoncie czasowym.
  • Inwestycje ziemskie realizowane z rozwagą i z zachowaniem określonych zasad pozwalają na szybkie i proste wyjście z inwestycji.
  • Analiza wskaźników wzrostu wartości ziemi wskazuje, że inwestycje ziemskie w działki na Mazurach można uznać za najbezpieczniejszy sposób na duże zyski.

Mapa

Inwestowanie w ziemię i grunty - działki budowlane na mazurach. Grunt to ziemia.

Proponujemy inwestowanie w grunt zlokalizowany w okolicach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Umiejscowienie to nie jest przypadkowe. Od wielu lat w naszych działaniach braliśmy pod uwagę obszar całego kraju. Przeanalizowaliśmy ponad 40 czynników składających się na atrakcyjność danej lokalizacji. Nasze obserwacje wskazują, iż zdecydowanie najkorzystniej z inwestycyjnego punktu widzenia wypada ziemia na Mazurach. Składa się na to chociażby unikalność krajobrazu, wzrost atrakcyjności turystycznej rejonu, mała podaż gruntów budowlanych, planowane przyszłe inwestycje, czy też strumień dotacji z Unii Europejskiej, wpływający pozytywnie m.in. na zakres uzbrojenia gruntów w media.

Ziemia budowlana, jak i działki rolne są dobrem ograniczonym, a jednocześnie kluczowym elementem realizacji wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i konsumpcyjnych. Z dniem wejścia w życie w 2016 roku nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ziemia rolna przestała być transakcyjna. Uściślając, nabycie jej stało się mocno ograniczone. Obecnie grunt rolny może być zakupiony wyłącznie na ściśle określonych warunkach. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, iż inwestycje w ziemię są niezwykle perspektywiczną formą pomnażania kapitału.

Grunt budowlany z kolei charakteryzuje się szczególnie niską podażą. Działki budowlane położone w atrakcyjnych lokalizacjach to zasoby niezwykle deficytowe. Pomijając ziemie rolne i biorąc pod uwagę jedynie ziemie budowlane w woj. warmińsko-mazurskim, to udział atrakcyjnych gruntów budowalnych w ogólnej powierzchni województwa szacowany jest na mniej niż 1%.

Powyższe przykłady to tylko namiastka informacji, które wnikliwie sprawdzamy i weryfikujemy przed nabyciem terenu inwestycyjnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, proponujemy grunty na Mazurach pozbawione jakichkolwiek wad i ograniczeń. Nasze działania realizowane po dokonaniu inwestycji pozwalają na wzrost wartości inwestycji oraz dają zadowolenie z zysku przy minimalnym zaangażowaniu Inwestora.

Przykładowe działki na Mazurach przeznaczone przez Rodzinne Inwestycje do sprzedaży zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.