Oferowane grunty
Inwestycje w ziemię
Oferta
Lokalizacja inwestycji

Grunty

  • Inwestowanie w ziemię od wielu dziesięcioleci było opłacalne, a szczególnie jest to zauważalne w ostatnich latach.
  • W okresie od wejścia Polski do Unii Europejskiej do chwili obecnej ziemia zdrożała i jej wartość stale rośnie. Dzięki ograniczonej ilości ziemi w atrakcyjnych lokalizacjach, a w szczególności na Mazurach, w okolicach Wielkich Jezior, oraz wciąż rosnącemu popytowi na nią z pewnością jej cena będzie wzrastała.
  • Mazury to perełka na skalę światową, a jak wskazują wszelkie trendy, popyt na atrakcyjnie zlokalizowane działki w pobliżu jezior, w tym na działki na Mazurach, nieustannie będzie rósł. W konsekwencji przyczyni się do ciągłego wzrostu ich wartości.
  • Popyt na mazurskie ziemie jest także stymulowany przez intensywny rozwój branży turystycznej, wzrost popularności sportów wodnych oraz znaczną poprawę uzbrojenia tych terenów w media.
  • Ziemia to skuteczna tarcza antyinflacyjna – sprawdza się jako doskonała forma lokowania kapitału w dłuższym i krótszym horyzoncie czasowym.
  • Inwestycje ziemskie realizowane z rozwagą i z zachowaniem określonych zasad pozwalają na szybkie i proste wyjście z inwestycji.
  • Analiza wskaźników wzrostu wartości ziemi wskazuje, że inwestycje ziemskie w działki na Mazurach można uznać za najbezpieczniejszy sposób na duże zyski.

Mapa