Aktualności
26-10-2022

Konkurs na koncepcję architektoniczną strzelnicy golfowej

Universe Properties Group sp. z o.o., właściciel marek Rodzinne Inwestycje oraz Masurian Yacht&Golf Resort ogłasza konkurs na stworzenie najlepszej koncepcji projektu architektonicznego strzelnicy golfowej wraz z budynkiem klubowym oraz zapleczem sanitarno-techniczno-gastronomicznym.

Uczestnicy konkursu staną przed wyzwaniem stworzenia koncepcji strzelnicy golfowej wpisanej w okoliczny krajobraz wraz z jego otoczeniem i niezbędną infrastrukturą. Koncepcja powinna cechować́ się najwyższymi standardami jakości oraz elementami innowacyjności wpisanymi w charakter architektury mazurskiej. W konkursie mogą̨ brać udział zarówno jednostki, jak i zespoły z całego świata.

Harmonogram

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie:

                do dnia    16.01.2023 r.

  • Kwalifikacja do Konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie:

                do dnia 30.01.2023 r.

  • Termin składania prac konkursowych: do dnia 24.04.2023 r. do godz. 18.00
  • Obrady Sądu Konkursowego: do dnia 15.05.2023 r.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu: maj/czerwiec 2023 r.

Nagrody

  • I Nagroda: 30 000 zł netto, zaproszenie do negocjacji umowy projektu architektonicznego i wykonawczego dla Inwestycji oraz publikacja projektu na łamach Golf Course Architecture
  • II Nagroda: 20 000 zł netto
  • III Nagroda: 10 000 zł netto

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://rodzinneinwestycje.pl/KONKURS_na_koncepcje_architektoniczna_strzelnicy_golfowej.pdf

Załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Załącznik nr 2 - karta identyfikacyjna

Załącznik nr 3 - pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 - potwierdzenie przyjęcia pracy konkursowej

Załącznik nr 5 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 6 - wytyczne konkursowe

Załącznik nr 7 - umowa prawa autorskie

Załącznik nr 8 - rekomendowany obszar do zabudowy na tle pola golfowego

Załącznik nr 9 - mapa obszaru pola golfowego

Załącznik nr 10 - mapa do celów projektowych

Załącznik nr 11 - zdjęcia obszaru objętego postępowaniem konkursowym

Załącznik nr 12 - wizualizacje obszaru pola golfowego

Załącznik nr 13 - panorama 360°

Załącznik nr 14 - specyfikacja budowy i wyposażenia driving range przy klubie golfowym

Załącznik nr 15 - prezentacja Masurian Yacht & Golf Club